Skolekjøring

Vi har i dag kontrakt med Troms og Finnmark Fylkeskommune for gjennomføring av tilrettelagt skoleskyss for elever i Tromsø og Karlsøy kommune.

Våre sjåfører har mange års erfaring med å kjøre barn som har varig eller midlertidig behov for tilrettelagt skoleskyss.

Skyssen skal bestilles av skole.
Her kan dere laste ned bestillingsskjema som skal benyttes.

Bestillingsskjema

Bestill transport

Vi sørger alltid for sikker, effektiv og forutsigbar transport.