Vi er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern, og all behandling av personopplysninger skjer i samsvar med personopplysningsloven. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og benytter informasjon om deg.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det kan være navn, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse eller lignende.

Slik behandler vi personopplysninger

For å kunne tilby transportbestillinger, kundeservice og tilleggstjenester, må vi kunne lagre informasjon som regnes som personopplysninger.

Alle personlige opplysninger du gir til oss, samt informasjon fra applikasjoner, blir forsvarlig lagret og fortrolig behandlet. Opplysningene blir bare lagret så lenge det er nødvendig for at vi skal kunne behandle saken din eller utføre den aktuelle tjenesten, og vi lagrer ikke mer enn det vi må. Hvilke opplysninger vi behandler finner du i informasjonen for de ulike tjenestene lenger ned på siden.

Behandlingen av personopplysninger er underlagt gjeldende personopplysningslov og General Data Protection Regulation (GDPR). Vi har i samsvar med regelverket utarbeidet interne rutiner for behandling av personopplysninger. Her er krav til informasjonssikkerhet og internkontroll ivaretatt.

Som behandlingsansvarlig behandler vi ikke sensitive personopplysninger om deg.

Vi har ingen kontroll over, eller ansvar for, tredjepartsprogramvare med tanke på personopplysninger. Vi vil ikke bruke tredjepartsløsninger som er allment kjent for å bryte personvernopplysningsloven i Norge. Vi bruker blant annet Google Maps, Vipps og DIBS. Vennligst se opplysninger om personvern i disse appene.

Hva vi lagrer og hvorfor

Kundesenter
Kundeservice/saksbehandling
Cookies

Lagring

Vi behandler bare personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for formålet med behandlingen, samt for å overholde våre forpliktelser i henhold til gjeldende lovverk. 

 

Behandlingsansvarlig

Stein Sørensen Persontransport Din Taxi AS er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine når du bruker våre tjenester.

 

Dine rettigheter

Stille spørsmål eller klage

Dersom du har spørsmål om eller vil klage på behandlingen av personopplysninger, kan du ta kontakt med SSP ved driftsleder. Du har også rett til å klage over en behandling av personopplysninger til Datatilsynet.

Kontakt SSP : ssp@persontransport.no

Kontakt Datatilsynet på: postkasse@datatilsynet.no

 

Rett til innsyn, retting og sletting

Du har rett til å kreve innsyn i de registrerte opplysningene, samt retting og sletting i henhold til personopplysningsloven. Ved ønske om innsyn og/eller retting, ta kontakt på e-post:ssp@persontransport.no

Hvis du velger å få slettet opplysningene dine, kan det bety at vi ikke kan levere deg tjenester.

Postadresse hvis du vil be om innsyn per post:

Stein Sørensen Persontransport Din Taxi AS
Postboks 2229
9268 Tromsø